Προ των ευθυνών τους επιχειρεί να θέσει επιχειρηματίας, επικεφαλής ομάδας πολιτών, με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τόσο το ΕΣΡ όσο και την κυβέρνηση για την… καθυστέρηση 20 και πλέον χρόνων προκειμένου να προκηρύξουν άδειες λειτουργίας για ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Περιφέρεια Αττικής.

Πρόκειται για ένα σύνολο πανεπιστημιακών, ερευνητών, πολιτικών, καλλιτεχνών και ενώσεων, γύρω από την εταιρεία «Frontline Μονοπρόσωπη IKE” που ανήκει στον Μάριο Αναστασόπουλο, επιχειρηματία, εκπρόσωπο της  Ένωσης των Ελλήνων της Αμερικής (NHSA), βασικό συντελεστή του Ρ/Σ «Greenvoice FM» και επικεφαλής της κίνησης.

Πέντε ενώσεις και 19 προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με προσφυγή τους στο ΣτΕ, ζητούν «την ακύρωση της σιωπηρής άρνησης της διοίκησης να συμπράξει για τη διενέργεια της οφειλόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών».

Με την αίτηση ακυρώσεως τόσο το ΕΣΡ όσο και τα αρμόδια υπουργεία για τα Μέσα Ενημέρωσης και τις Τηλεπικοινωνίες τίθενται προ των ευθυνών τους για παραλείψεις οι οποίες προσβάλλουν το κράτος δικαίου και την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Όπως υποστηρίζεται, το ΕΣΡ δεν μπορεί να αναμένει παθητικά την κυβέρνηση να εξειδικεύσει τους όρους προκήρυξης των αδειών, αλλά οφείλει το ίδιο να απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς με προτάσεις και εξειδικευμένες γνωμοδοτήσεις. Μάλιστα επισημαίνεται ειδικότερα ότι το υπόμνημα που κατέθεσε η ομάδα των ενδιαφερομένων στο ΕΣΡ δεν διαβιβάστηκε καν προς τους συναρμόδιους φορείς.

Έτσι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση εκ μέρους της διοίκησης στην άσκηση των οφειλόμενων ενεργειών σύμπραξης για την εκκίνηση της αδειοδοτικής διαδικασίας προβάλλει εντελώς αδικαιολόγητη και μη σύννομη, τονίζεται.

Με την αίτηση ζητούν την ενεργοποίηση κυβέρνησης και ΕΣΡ για την προκήρυξη ραδιοφωνικών αδειών ή έστω την άμεση προκήρυξη των «ορφανών» συχνοτήτων στον νομό Αττικής.

ΑΥΓΗ