Μετά την επέμβαση Χολολιθίασης (Αφαίρεση Χολής), θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, ειδικότερα  τη Δ/νση Χειρουργικής και συγκεκριμένα τον χειρουργό κύριο  Κωδωνά Φώτιο, το προσωπικό της Χειρουργικής Κλινικής και των Χειρουργείων, για την ιατρική περίθαλψη και τη φροντίδα που μου παρείχαν.

Μιχάλης Χατζηεφραιμίδης