Ειδήσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΘΕΝΤΟΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ

Κοινοποίηση

ΠΡΟΣ

τη Διοικήτρια Γ.Ν. Ξάνθης

κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Ξάνθης

κ. Εισσαγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης

κ. Δήμαρχο Ξάνθης

κ. Περιφερειάρχη Ξάνθης

κ. Αστυνομικό Διευθυντή Ξάνθης

4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης

& Περιθεωρίου, κκ Παντελεήμων

Σοφολογιότατο Τοποτηρητή Μουφτή Ξάνθης

Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου, κ. Αν. Καραδέδο

Βουλευτή κ. Σπ. Τσιλιγγίρη

Βουλευτή κ. Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Βουλευτή κ. Μπουρχάν Μπαράν

Στις 23 Ιουλίου του 2021 ψηφίστηκε εν μια νυκτί και δημοσιεύτηκε ο Ν. 4820/2021, που προβλέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του Covid19 άπαντος του υγειονομικού σώματος. Στον ίδιο νόμο αναφέρεται ρητά ότι “δύνανται να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό”. Οι συνέπειες για όσους υγειονομικούς δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν είναι η επιβολή του διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων με πλήρη στέρηση αποδοχών και χωρίς ο χρόνος αυτός (άγνωστο πόσος) να υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Εφαρμόζοντας λοιπόν το νόμο, απολήγουμε στα κάτωθι:

1ον) Τη μη εφαρμογή όσων ορίζει ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας σύμφωνα με τον οποίο καταβάλλεται έστω μέρος του μισθού του υπαλλήλου που βγαίνει σε αναστολή

2ον) Το γεγονός της απομάκρυνσης από την εργασία μας με τρόπο απαξιωτικό προς την προσωπικότητά μας, αφού δεν ελήφθη υπόψη η πολυετής προσφορά μας στο δημόσιο σύστημα υγείας κατόπιν της τυπικής επίδοσης του σχετικού εγγράφου απόφασης αναστολής, άνευ προηγούμενης ακρόασής μας (άρθρα 6 ΚΔΔ και 20 παρ. 2 Σ) και δίχως να έχουμε υποπέσει σε οιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, όπως επίσης προβλέπει ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας,

3ον) Τη δεινή οικονομική και ψυχολογική μας κατάσταση, στην οποία έχουμε περιέλθει οι ίδιοι και οι οικογένειές μας, αφού το κράτος μας στέρησε το συνταγματικά κατοχυρωμένο εργασιακό μας δικαίωμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 παρ. 1 Σ “H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού”,

4ον) Οι εκατό (100) περίπου οικογένειες υγειονομικών μεταξύ των οποίων βρίσκονται πολύτεκνοι, μονογονείς και άτομα με κάποιου βαθμού αναπηρία, στερούμενοι μισθού, καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες οικονομικές υποχρεώσεις, επιφορτισμένοι με άγχος και ανασφάλεια για το αύριο, με ψυχολογικά προβλήματα, ως απόρροια της αιφνίδιας απώλειας της εργασίας μας, απώλεια που ανατρέπει τις ισορροπίες της καθημερινότητας και υποβάλλει εμάς και τις οικογένειές μας σε έντονο ψυχικό άλγος, ψυχολογική πίεση και κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών νοσημάτων, όπως διαταραχή πανικού ή ακόμη και κατάθλιψη.

5ον) Το επιχείρημα βέβαια της προστασίας της δημόσιας υγείας από “ανεύθυνους” υγειονομικούς που διασπείρουν τον ιό έχει καταρρεύσει ήδη προ πολλού. Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στον χώρο της υγείας εφαρμόζουμε καθημερινά, σωστά και σχολαστικά όλα τα μέτρα υγιεινής και πρόληψης κατά της διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων (υγιεινή χεριών, χρήση αντισηπτικού, χρήση χειρουργικής μάσκας, συχνή αλλαγή γαντιών μιας χρήσης ή αποστειρωμένων), πολλώ δέ μάλλον μετά τη γνωστοποίηση του Covid-19, που τηρούνται από το προσωπικό σε όλες τις υγειονομικές δομές ειδικά πρωτόκολλα οδηγιών προστασίας από τον ΕΟΔΥ Επιπλέον, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα εργασίας μας (μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2021), διενεργούσαμε με ευλάβεια τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού που προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας σε τακτική βάση, και υποβαλλόμασταν σε επιπλέον ειδικές εξετάσεις, εάν αυτό κρινόταν απαραίτητο, τακτική, η οποία συνεχίζει να εφαρμόζεται σε εργαζόμενους άλλων υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι εξίσου έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες. Για ποίο λόγο λοιπόν επιτρέπεται η διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου στο Δημόσιο τομέα; Γιατί λοιπόν, και εφόσον τα τεστ αυτά είναι αξιόπιστα, δεν μπορεί να ισχύσει και για εμάς το ίδιο που ισχύει για όλους τους συμπολίτες μας, και μάλιστα, όταν στο Ν. 4577/3-10-2021 περ. 4 ορίζεται ότι “στα Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης Γα το υγειονομικό προσωπικό που κατόπιν αίτησής του στην ειδική τριμελή επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13.8.2021 (Β’ 3794) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας εξαιρείται από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε νοσοκομείου σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Τμήματος όπου υπηρετεί και αναλόγως της ειδικότητάς του αποφασίζει για την τοποθέτησή του σε κατάλληλες θέσεις για την προστασία τόσο του ιδίου υγειονομικού προσωπικού όσο και των ασθενών. Το εν λόγω υγειονομικό προσωπικό υποχρεούται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)”.

Από τα ανωτέρω καθίσταται ευλόγως αντιληπτό ότι είναι αυθαίρετη και ανήθικη η στοχοποίηση του υγειονομικού κλάδου και ο στιγματισμός του σε επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία κατηγορία, άδικη η παραδειγματική τιμωρία στέρησης μισθού του και αναστολής καθηκόντων του ως μέσο ίσως εκφοβισμού της κοινωνίας, από τη στιγμή μάλιστα που, όπως άλλωστε τονίζεται στα ΜΜΕ, και οι εμβολιασμένοι συνάδελφοί μας που αυτή την στιγμή εργάζονται κανονικά, μπορούν να νοσήσουν από κορωνοϊό και να τον μεταδώσουν. Δεν αναφερόμαστε σε θεωρίες, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό ήδη συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία της χώρας μας και υπάρχουν συνάδελφοί μας, που έχουν τεθεί σε καραντίνα λόγω νόσησης, μετά την έναρξη της δικής μας αναστολής. Γιατί λοιπόν στοχοποιούμαστε εμείς ως οι μόνοι επικίνδυνοι για την δημόσια υγεία;

  Ήδη οι πρώτοι εμβολιασμοί του υγειονομικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Ελλάδας (και σε αυτό της Ξάνθης) ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021. Έχουν επομένως προ πολλού παρέλθει οι 6-8 μήνες ανοσίας που γνωστή εταιρεία παραγωγής εμβολίων δήλωσε ότι παρέχει ο εμβολιασμός (και αυτή όχι στο 100% των εμβολιασμένων ούτε με 100% αποτελεσματικότητα), βασισμένη στα αποτελέσματα δικής της συνεχιζόμενης κλινικής δοκιμής φάσης 3. Άρα υπό ποια έννοια οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν να θεωρούνται εμβολιασμένοι; Και πώς γνωρίζουμε σίγουρα ότι δεν νοσούν και άρα και μεταδίδουν τον ιό, εφόσον δεν υποβάλλονται σε κανένα τεστ, αλλά κυκλοφορούν ελεύθερα, ενώ, το παραδέχονται ήδη στα ΜΜΕ ότι μεταδίδουν όλοι, και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι (https://www.youtube.com/watch?v=WthHRoxUDoM), καθώς επίσης ότι οι Covid-free χώροι αποτελούν υγειονομικές βόμβες (https://www.youtube.com/watch?v=Cs1K4d8cZpY);

Ως επαγγελματίες υγείας συναισθανόμαστε πάντα – και όχι μόνο τώρα που ο κορωνοϊός έχει γίνει καθημερινό θέμα στην ζωή μας – την ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας με ασφάλεια και ακεραιότητα αλλά και την υποχρέωση να τους ενημερώσουμε για την άκρως επικίνδυνη εξέλιξη στη πορεία του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης μετά την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου.

Ο ίδιος “νόμος” που προβλέπει την δική μας απομάκρυνση από τον χώρο εργασίας μας, αναφέρει ξεκάθαρα την άμεση αντικατάστασή μας με προσωπικό “ίδιων τυπικών προσόντων” με τρίμηνες συμβάσεις. Αυτό είναι γνωστό πως εδώ και δυο μηνες μετά την απόφαση αυτή του Υπουργείου δεν έχει υλοποιηθεί έχοντας τις ακόλουθες συνέπειες :

1) Συγχώνευση συγκεκριμένων κλινικών του νοσοκομείου.

2)   Αποδυνάμωση συγκεκριμένων κλινικών του νοσοκομείου με εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού, ώστε να καλυφθούν ανάγκες άλλων τμημάτων. Ενόψει χειμώνα, έξαρσης των ιώσεων και τέταρτου κύματος κορονοϊού και καθώς επαναλειτουργείι η κλινική Covid στην Ξάνθη, πώς θα μπορέσει το υπάρχον προσωπικό να ανταποκριθεί; Είναι κοινή λογική ότι σε καιρό πανδημίας το σύστημα υγείας πρέπει να ενισχύεται και όχι να αποδυναμώνεται.

3)  Το προσωπικό που έχει απομείνει στο νοσοκομείο μας εργάζεται χωρίς την δυνατότητα να πάρει άδεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την σωματική και ψυχική του κόπωση και ακολούθως την παροχή υπηρεσιών υγείας στον προσερχόμενο πολίτη.

4)  Η αναστολή χειρουργείων και η αναβολή λειτουργίας Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων συγκεκριμένων ειδικοτήτων δεν είναι εφικτό να αποκατασταθούν, όσο υπάρχει έμπειρο και εκπαιδευμένο διαθέσιμο προσωπικό εκτός υπηρεσίας.

5)   Η απομάκρυνση και μη αντικατάσταση του ειδικά εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού της αιμοδοσίας καθιστά πλέον αδύνατον να εξυπηρετηθούν οι εξωτερικές αιμοδοσίες/εξορμήσεις και η καθιερωμένη αιμοδοσία της Δευτέρας στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ξάνθης, γεγονός που έχει ολέθριο αντίκτυπο στο ήδη πληγωμένο σύστημα Εθνικής Αιμοδοσίας, ένα σύστημα που σώζει ζωές!

6) Η κύρια κρατική δομή παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας στον νομό μας έκλεισε για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας της το 2005. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ξάνθης από αρχές Σεπτεμβρίου ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ σε μια χρονική περίοδο που λόγω των lockdown και των συνεπειών της νόσου Covid σε ενήλικες και παιδιά, οι ανάγκες των πολιτών για ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση είναι αυξημένες.

7) Η συνεργασία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας με την Εισαγγελία και το Πρωτοδικείο Ξάνθης έχει σταματήσει, με συνέπεια την δυσλειτουργία ως προς την διεκπεραίωση των Δικαστικών Συμπαραστάσεων, που κάποιοι συμπολίτες μας περιμένουν μήνες. Ψυχομετρικές δοκιμασίες δεν γίνονται, οπότε και δυσκολεύονται οι δικαιούχοι επιδομάτων. Μία δομή σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Θα ακολουθήσουν κι άλλες; 8) Εδώ και πολύ καιρό συζητείται δημόσια το θέμα αδυναμίας λειτουργίας της ΜΕΘ. Η ΜΕΘ του νοσοκομείου μας είναι κλειστή (!) από τον Φεβρουάριο του 2021 εν μέσω πανδημίας, ενώ υπάρχουν τρείς (3) ιατροί- εντατικολόγοι και επτά (7) πλήρως εξοπλισμένες και εκσυγχρονισμένες κλίνες. Μια εξέλιξη άκρως επικίνδυνη για τους πολίτες του νομού και απολύτως αδικαιολόγητη εν καιρώ πανδημίας,οι ανάγκες του νομού σε ΜΕΘ να καλύπτονται απο άλλα νοσοκομεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά!

Όλο αυτό το σκηνικό της υποστελέχωσης του Γ.Ν. Ξάνθης, της έλλειψης πολλών βασικών ιατρικών ειδικοτήτων, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και κυρίως της έλλειψης ΜΕΘ, τείνει σε έκπτωση του νοσοκομείου μας σε κέντρο υγείας, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών στην υγειονομική περίθαλψη του πολίτη της Ξάνθης και την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία του για την εξεύρεση ανάλογων υπηρεσιών σε άλλα νοσοκομεία της χώρας. Ας αναλογιστούμε επίσης ότι ζούμε σε παραμεθόριο περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη λόγω και της γεωγραφικής της θέσης. Η υπολειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, αυξάνει επιπλέον τον βαθμό δυσκολίας και επικινδυνότητας της μετακίνησης, παραπομπής και εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας σε άλλα νοσοκομεία. Ειδικά των κατοίκων της ορεινής ζώνης, που χαρακτηρίζεται ούτως ή άλλως δυσπρόσιτη.

Όλα αυτά εν αναμονή του τέταρτου κύματος πανδημίας και ενώ ο νομός Ξάνθης έχει κατηγοριοποιηθεί ως “κόκκινος” στον επιδημιολογικό χάρτη της Ελλάδας,αντί να ενισχυθεί ο βασικός πυλώνας της υγείας που είναι οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας έρχεται η άνευ προηγουμένου άδικη και επικίνδυνη απόφαση του Υπουργείου Υγείας να αναστείλει τη λειτουργία όλων των Περιφερειακών Ιατρείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να υποβαθμίσει Κέντρα Υγείας όπως π.χ. αυτό των Αβδήρων που είναι εξοπλισμένο και στελεχωμένο να εξυπηρετεί τουλάχιστον 50.000 περιστατικά το χρόνο.Η κατάργηση των αγροτικών ιατρείων και ο περιορισμός και τυχόν κλείσιμο των Κέντρων Υγείας στερεί από χιλιάδες συμπολίτες μας το βασικό αγαθό της Πρωτοβάθμιας Υγείας και ρίχνει το βάρος της περίθαλψης στο ήδη υποστελεχωμένο και πληγωμένο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Αναμφίβολα, τελικός αποδέκτης όλων των δυσλειτουργιών είναι και πάλι ο πολίτης που απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και στις λοιπές υγειονομικές υπηρεσίες για το όποιο πρόβλημα υγείας του. Η σκέψη αυτή μόνο απογοήτευση και θυμό μας προκαλεί, καθώς εκτός από εργαζόμενοι είμαστε κι εμείς πολίτες που απευθύνονται στις κρατικές δομές για προβλήματα υγείας δικά μας και των οικογενειών μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους δηλώνουμε απερίφραστα την αντίθεση μας με το εξοντωτικό μέτρο της αναστολής εργασίας. Ζητούμε επιστημονικές απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω εύλογα ερωτήματά μας.

Λέμε όχι στην παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου ( το Σύνταγμα της Ελλάδος, ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Σύμβαση του Οβιέδο κ.α. προβλέπουν ότι οποιαδήποτε επέμβαση σε θέμα που αφορά την υγεία του ανθρώπου μπορεί να υπάρξει ΜΟΝΟ κατόπιν ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ συναίνεσής του μετά από σχετική, ΠΛΗΡΗ ενημέρωση).

Λέμε όχι στην άσκηση βίας (ψυχολογικής και όποιας άλλης μορφής). Δεν είναι δυνατό να προσέρχονται πολίτες για να εμβολιαστούν, κλαίγοντας. Σας δηλώνουμε ότι καταδικάζουμε τον χαρακτηρισμό ανθρώπων με λέξεις όπως “ψεκασμένος”, “συνωμοσιολόγος”, αρνητής “αντιεμβολιαστής”, επειδή την δεδομένη στιγμή αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε μια συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Λόγω της φύσης της εργασίας μας ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ και εδώ και χρόνια προβαίνουμε στον εμβολιασμό μας με όλα τα διαθέσιμα και αποδεδειγμένα ασφαλή και αποτελεσματικά, εγκεκριμένα εμβόλια. Εξάλλου, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι “Μέχρι στιγμής, η ρεμδεσιβίρη είναι η μόνη φαρμακευτική ουσία που έχει λάβει άδεια από την ΕΕ για τη θεραπεία του covid 19”.

Δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στον λαό της Ξάνθης, που βλέπει την πιθανότητα υποβάθμισης του Νοσοκομείου μας και των Κέντρων Υγείας του νομού μας πιο κοντά από κάθε άλλη φορά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επειδή το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού επί ποινή αναστολής της εργασίας και ολοκληρωτικής στέρησης του μισθού μας και κατά συνέπεια πλήρους εξαθλίωσης του βιοτικού μας επιπέδου, στερούμενο παντελούς επιστημονικής τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητά του, αποτελεί επαχθέστατο μέτρο.

Επειδή δεν εφαρμόστηκε στο ακέραιο ο νόμος 4820/2021, και συγκεκριμένα το άρθρο 207 στο οποίο ορίζεται ότι “Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων”, κάτι το οποίο δεν έλαβε χώρα, με συνέπεια τη δυσλειτουργία των νοσοκομείων και τη μη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.

Επειδή καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια του Covid-19 ουδέποτε υποπέσαμε σε οιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα ή ποινικό αδίκημα. Συνεπώς, η αναστολή εργασίας μας καθίσταται αυτομάτως παράνομη.

Επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια της εξάπλωσης του Covid-19 τηρούσαμε όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας με υπερβάλλουσα προσοχή και σε καμία περίπτωση δε θέσαμε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Επειδή ήδη επιβάλλεται στους εμβολιασμένους, για τους οποίους παρήλθε το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, η λήψη της τρίτης δόσης, αφού θεωρούνται ομοίως ανεμβολίαστοι.

Επειδή το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού με πειραματικά εμβόλια κατ’ επίκληση της προστασίας της δημόσιας υγείας, προϋποθέτει αναγκαιότητα, καταλληλότητα και προσφορότητα για αυτήν. Τουλάχιστον έως και τον Μάιο του 2023 δεν μπορεί κανείς να μιλάει με ασφάλεια για αυτά, αφού ακόμη δεν υφίστανται επιστημονικά τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Συν τοις άλλοις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια θεραπείας με μονοκλωνικά αντισώματα.

Επειδή δεν συνάδει με την ανθρώπινη λογική, ένεκα της επαφής μας όλα τα χρόνια με ιούς, η αντιμετώπισή μας ως εν δυνάμει απειλή για τη δημόσια υγεία.

Επειδή για όσους κρίθηκαν από τις υγειονομικές επιτροπές ακατάλληλοι για εμβολιασμό, μπορούν κάλλιστα να εργάζονται πραγματοποιώντας δύο (2) rapid test εβδομαδιαίως.

Επειδή δεν είναι ηθικό και πρέπον να οδηγείτε στην οικονομική εξαθλίωση εμάς τους ίδιους και τα παιδιά μας.

Επειδή επικροτείτε τις διακρίσεις και μας περιθωριοποιείτε, κάτι το οποίο δεν αρμόζει και δεν εφαρμόζεται ούτε στους πιο ειδεχθείς εγκληματίες.

   Επειδή η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής – Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική – που υπογράφηκε στις 4 Απριλίου 1997 στο Οviedo της Ισπανίας, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν. 2619/1998 και δυνάμει του άρθρου 28 παρ. 1 Συντάγματος έχει υπερνομοθετική ισχύ υπερτερώντας κάθε άλλης αντίθετης διάταξης που προέρχεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Στα δε άρθρα 2 και 5 της Σύμβασης ορίζονται ότι ” Τα συμφέροντα και η ευημερία του ανθρώπινου όντος θα υπερισχύουν έναντι μόνου του κοινωνικού συμφέροντος ή της επιστήμης” και ότι “Επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του. Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται”.

Επειδή στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 953/2021, που ισχύει στη χώρα μας ως νόμος με υπερνομοθετική ισχύ έναντι του εθνικού μας δίκαιου, θεσπίζονται νομοθετικά μεταξύ των άλλων τα εξής: Παρ. 36: “Είναι αναγκαίο να αποτρέπονται οι διακρίσεις, άμεσες ή έμμεσες, σε βάρος των προσώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, για παράδειγμα για ιατρικούς λόγους, επειδή δεν ανήκουν στην ομάδα-στόχο για την οποία χορηγείται ή επιτρέπεται επί του παρόντος το εμβόλιο κατά της COVID-19, όπως τα παιδιά, ή επειδή δεν είχαν ακόμη τη δυνατότητα να εμβολιαστούν ή επέλεξαν να μην το πράξουν. Κατά συνέπεια, η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή η κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού που αναφέρει εμβόλιο κατά της COVID-19, δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας ή για τη χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, για παράδειγμα υπηρεσιών αεροπορικής ή σιδηροδρομικής μεταφοράς ή μεταφοράς με λεωφορείο ή πορθμείο ή με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι θεσπίζει δικαίωμα ή υποχρέωση εμβολιασμού” σε συνδυασμό με την παρ. 62 “Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνει, ιδίως, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“Χάρτης”), συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στον σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του δικαιώματος στην ισότητα έναντι του νόμου και της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ελεύθερης κυκλοφορίας και του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής. Τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τον Χάρτη κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού”. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση σύγκρουσης νόμων ο ως άνω Ευρωπαϊκός Κανονισμός υπερέχει ισχύ έναντι του Εθνικού Δικαίου κάθε κράτους-μέλους της ΕΕ, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι ιδιώτες μπορούν να τον επικαλεστούν άμεσα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και να τον χρησιμοποιήσουν ως αναφορά από άτομα στις σχέσεις τους με άλλους ιδιώτες, χώρες της ΕΕ ή αρχές της ΕΕ.

Επειδή κατά το ΕΔΔΑ έχει κριθεί ότι η παρέμβαση (υποχρεωτικός εμβολιασμός) στην ιδιωτική ζωή είναι θεμιτή με σκοπό την προστασία της υγείας και δικαιολογείται μόνο εφόσον ο εμβολιασμός δεν είναι επιβλαβής για την υγεία του ατόμου.

Επειδή λοιπόν η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού δεν είναι νόμιμη, διότι έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος και με το Σύνταγμά μας.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

1)  Την κατάργηση της υποχρεωτικότητας

2)   Την απόσυρση του άδικου και επαχθέστατου μέτρου της αναστολής εργασίας άνευ αποδοχών και ασφαλιστικής κάλυψης

3)   Την επιστροφή όλων των υγειονομικών, συμπεριλαμβανομένων του διοικητικού προσωπικού, στις θέσεις εργασίας τους.

4)   Tη δική σας συμπαράσταση ως σημαίνον πρόσωπο στην ζωή του τόπου μας, αλλά και όλων των συμπολιτών μας εμβολιασμένων ή μη – στο δίκαιο αίτημά μας για απόσυρση του μέτρου της υποχρεωτικότητας για κάθε ιατρική πράξη σε κάθε κοινωνική ομάδα. Θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία ευνοούμενη και δημοκρατική, όπου δεν παραβιάζονται οι προσωπικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώματα.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

Την ανάλγητη στάση της κυβέρνησης σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στο υγειονομικό προσωπικό, την αφαίρεση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος εργασίας μας και την επιμονή της στην οικονομική μας εξόντωση και εξαθλίωση.

Δηλώνουμε επίσης ότι θα αγωνιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο που διαθέτουμε για το δημοκρατικό δικαίωμα καθενός από εμάς να παίρνει αποφάσεις για την υγεία του και την υγεία των παιδιών του ελεύθερα, χωρίς εκβιασμούς, εκφοβισμούς και απειλές.

Τέλος, δια της παρούσης, σας καλούμε να πάρετε δημοσίως θέση απέναντι στο ανήκουστο και παράλογο: Να θεωρούμαστε, δηλαδή, όλοι εμείς οι επαγγελματίες υγείας που ορκιστήκαμε να βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή βοήθειας προς τον συνάνθρωπο, οι μόνοι επικίνδυνοι για την δημόσια υγεία.

Με τιμή,

Οι Ιατροί,

Επιστημονικό προσωπικό,

Νοσηλευτικό προσωπικό,

Διοικητικό προσωπικό,

Τεχνικό προσωπικό,

Βοηθητικό και λοιπό προσωπικό

του Γενικού Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας Ξάνθης που από 1η Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζουμε το απάνθρωπο και ανάλγητο μέτρο της αναστολής εργασίας άνευ αποδοχών   

(66 υπογραφές)                                                    

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button