Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου2021 στο κτήριο διοίκησης του ΔΠΘ μεταξύ του Διευθύνοντος Σύμβουλου της ΔΕΔΑ κ. Μάριου Τσάκα, των Πρυτανικών Αρχών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκηςμε αντικείμενο  την έλευση του φυσικού αερίου σε όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις που χωροθετούνται τόσο εντός όσο  και εκτός των ορίων και των 4 πανεπιστημιουπόλεων .

Κατά τησυνάντηση ο κ.Μ.Τσάκας ενημέρωσε τόσο για  την αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών που δίνουν τη δυνατότηταώστε το φυσικό αέριο να φτάσει με ασφάλεια και αξιοπιστία στους παρόχους όσο και για τη δυνατότητα συνεργασίας τεχνικής κατεύθυνσης που αφορά στην υποδομή και τη δικτύωση με όλα τα κτήρια των πανεπιστημιουπόλεων.

Η τροφοδοσία με φυσικό αέριο σε όλα τα κτήριατων campusesαποτελεί επένδυση που θα αποφέρει σημαντικές ωφέλειες στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σημαντικό οικονομικό όφελος στο Ίδρυμά μας, ανάφερε ο κ. Φ. Μάρης, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ενώ ο Πρύτανης του ΔΠΘ Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης πρόσθεσε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών θα μπορούσε να αναπτυχθεί  και να διευρυνθεί  σε επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και στη δυνατότητα σύνταξης μελετών και ερευνητικών πρωτοκόλλων .

Η Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, αναφέρθηκε στα οφέλη που θα προκύψουν από την συνεργασία των δύο φορέων, η οποία θα μπορούσε να επισφραγιστείμε την δημιουργία ερευνητικών μνημονίων συνεργασίας,καλλιεργώντας με τον τρόπο αυτό τη συναντίληψη σε θέματα που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κλιματική αλλαγή.

 

Κομοτηνή 28.09.2021

Από την Πρυτανεία του Δ.Π.Θ.