Στο Δρόμο που Χάραξε ο Ζήσης Βαγγούσης

Παρασκευή 30 του Ιούλη

στις 7:00 το απόγευμα .

Τόπος συνάντησης

ο Αρχαιολογικός Χώρος των Αβδήρων.

Καταδρομική έντονη 2ωρη δράση

περισυλλογής απορριμμάτων

πέριξ του οδοστρώματος.