ΘΕΡΜΟΤΑΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΣΤΗ ΣΕΛΜΑ ΚΑΡΑ – ΧΟΤΖΑ
ΔΙΑΠΡΕΨΑΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ 17.260 ΜΟΡΙΑ
Στέλιος Αρσενίου