Μετά τη καταιγίδα COVID-19 … το ουράνιο τόξο και στις Πανελλήνιες…
Οι πανελλήνιες εξετάσεις με τα διάφορα ονόματα τους, πανελλαδικές, γενικές, πανελλήνιες κλπ ένα χαρακτηριστικό που διατηρούν δεκαετίες είναι το αδιάβλητο.
Αλλάζουν σ´αυτές κατά καιρούς πολλά, πλήθος μαθημάτων, μορφή θεμάτων, επιτροπές θεματοδοτών, ύλη αλλά το αδιάβλητο έχει παγιωθεί πλέον και μπράβο μας, ως χώρα.
Η ποιότητα τους όμως ( όπως και αν νοείται ) ποικίλει και εγείρει πλήθος σχολίων…
Φέτος είτε λόγω της ειδικής λειτουργίας (ένεκα COVID-19) είτε λόγω του φόβου της ΕΒΕ ( Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ) … είτε λόγω ωριμότητας, δόθηκε (λένε τα ΜΜΕ) άτυπη οδηγία περί του επιπέδου βαρύτητας, σαφήνειας και δυσκολίας των θεμάτων. Όπως και νάχει το αποτέλεσμα ήταν θετικό.
Δεν χρειάζονται στριφνά, περίπλοκα και παράξενα θέματα για να εξακριβωθεί η επάρκεια των υποψήφιων φοιτητών στις διάφορες σχολές …
Φυσικότατο είναι πως οι γνώσεις των προηγουμένων τάξεων είναι θεμέλιο για την επιτυχία γιατί δεν μπορείς να χτίσεις ρετιρέ χωρίς να χτίσεις τους προηγούμενους ορόφους.
Ας αρχίσουμε λοιπόν τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών του ΑΞΙΟΝ, από το μάθημα με το μεγαλύτερο ποσοστό κάτω από τη βάση του 10 ( με άριστα το 20) επί δεκαετίες:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Τα φετινά θέματα των Μαθηματικών χαρακτηρίζονται πλήρη, ουσιαστικά αλλά και ευκολότερα από τα αντίστοιχα των προηγουμένων ετών.
Αφορούν σχεδόν όλη την φετινή διδακτέα και εξεταστέα ύλη χωρίς ακρότητες και ιδιαίτερα στριφνές σκέψεις. Ελέγχουν όλες τις γνώσεις και έννοιες της ύλης χωρίς … να ψάχνουν ψύλλους στ´άχυρα… Φυσικά υπάρχει και το τμήμα εκείνο που θα ξεχωρίσει τους άριστους.
Χρειάστηκαν όμως από τους μαθητές κατανόηση και αφομοίωση των μαθηματικών εννοιών πλήρως.
Θεωρώ πως φέτος έχουν και μία κομψότητα.
Ο όρος κλιμακούμενης δυσκολίας θεωρείται πλέον αυτονόητος μια και ισχύει θεσμοθετημένα χρόνια τώρα.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:
Φέτος η κεντρική επιτροπή εξετάσεων, όσο αφορά τα φιλολογικά μαθήματα, συμπεριφέρθηκε συνετά και ωφέλιμα για τον θεσμό, χωρίς ακρότητες και ανούσιες εκπλήξεις. Τα θέματα ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια, διδαγμένα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς . Επομένως ένας μαθητής που παρακολουθούσε σοβαρά και συστηματικά το σχολείο του, είχε ασκηθεί στην καλλιέργεια της συνθετικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης, άνετα θα μπορούσε να ανταποκριθεί.
Αυτό αποδεικνύεται από τα θέματα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ( μάθημα στο οποίο εξετάζονται όλοι οι θποψήφιοι. Τα θέματα ήταν καλά διατυπωμένα, χωρίς ασάφειες και το θέμα της έκθεσης απευθυνόταν σε υποψηφίους που έχουν καλλιεργήσει σε σημαντικό βαθμό την κριτική τους σκέψη και γενικότερα εκφράζονται μ’ έναν περισσότερο «φρέσκο» και όχι τόσο «στημένο» λόγο.
Την ίδια λογική ακολούθησαν και τα θέματα των Αρχαίων ελληνικών και της Ιστορίας. Συγκεκριμένα το παράλληλο κείμενο και η σύγκρισή του με το κείμενο αναφοράς προϋποθέτει αφαιρετική και κριτική ικανότητα. Όσοι διάβασαν καλά το συντακτικό και τη γραμματική θα ξεχωρίσουν. Τέλος στην ιστορία ο αντίπαλος είναι ο χρόνος. Τα θέματα είναι αρκετά και θέλουν χρόνο για επεξεργασία . Μειονέκτημα, ότι το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων αφορούσε μόνο το πρώτο κεφάλαιο και δεν κάλυπτε όλο το εύρος της ύλης. Το ερώτημα που θα διακρίνει τους άριστους είναι το Β1, λόγω της «έξυπνης» διατύπωσης.
ΦΥΣΙΚΗ:
Τα θέματα φυσικής ήταν απαλλαγμένα από εκλάμψεις πονηρών δαιμόνων…! προηγούμενων ετών.
Με σύνεση επιλεγμένα και με έλεγχο μεγάλου εύρους της ύλης, χωρίς χρονοβόρες πράξεις και με σεβασμό στο χρόνο.
Ήταν “ωραία” θέματα που απευθύνονται σε μερικές χιλιάδες υποψήφιους φοιτητές και όχι … Φυσικούς.
Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η απόφαση των επιτροπών.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ( ΑΝΕΦ):
Τα θέματα στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) ήταν σαφή στη διατύπωση τους.
Στο θέμα Α δεν υπήρχε ιδιαίτερη δυσκολία. Οι θεωρητικές ερωτήσεις ήταν απλές και οι μετασχηματισμοί εξίσου εύκολα επιλύσιμοι.
Το θέμα Β απαιτούσε την κατανόηση απλών εννοιών και διαδικασιών.
Το Θέμα Γ είναι ένα κλασικό θέμα επίλυσης επαναληπτικής διαδικασίας με ερωτήματα τα οποία δεν ενέχουν δυσκολίες, παρά μόνο την προσοχή στις μεθοδολογίες οι οποίες συναντώνται σε τέτοιου τύπου ασκήσεις. Ήθελε επίσης λίγη περισσότερη προσοχή στην χρήση συνθηκών.
Το θέμα Δ αποτελείτο από ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τυπικές μεθοδολογίες κατά τη χρήση πινάκων χωρίς εκπλήξεις για τους υποψήφιους. Ήταν παρόμοιου επιπέδου δυσκολίας με τα περσινά.
ΒΙΟΛΟΓΙΑ:
Τα φετινά θέματα της Βιολογίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως μέτριας δυσκολίας, με εξαίρεση ορισμένων υποερωτημάτων που έχρηζαν ιδιαίτερης προσοχής, χωρίς όμως αυτό να ανησυχεί τους καλά προετοιμασμένους μαθητές.Ειδικότερα, τα θέματα Α και Β κρίνονται βατά καθώς αντικατοπτρίζουν ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας του βιβλίου, χωρίς να απαιτούν κρίση και να κρύβουν παγίδες. Στο θέμα Β1 μάλιστα βλέπουμε και την ένταξη της φετινής νέας ύλης στην εξέταση.Μεγαλύτερη προσοχή έπρεπε να δοθεί στις εκφωνήσεις του θέματος Γ, οι οποίες έκρυβαν ορισμένες παγίδες που δεν πιστεύεται ότι δυσκόλεψαν τους ψύχραιμους και παρατηρητικούς υποψηφίους.Τέλος, το θέμα Δ αποτέλεσε το πλέον αναμενόμενο κομμάτι της εξέτασης, το οποίο θυμίζει θέματα παλαιότερων ετών και με λίγη προσοχή θα μπορούσαν να απαντηθούν από την πλειονότητα των μαθητών.Γενικά, τα θέματα της Βιολογίας φαίνεται να είναι ανάλογα προσαρμοσμένα στην ιδιαίτερη χρονιά που διανύσαμε, δίνοντας όμως την ευκαιρία στους μαθητές να αναδείξουν τα αποτελέσματα της προετοιμασίας τους.
ΧΗΜΕΙΑ:
Τα φετινά θέματα Χημείας θύμιζαν επιτέλους Χημεία Λυκείου και όχι Πανεπιστημίου.
Σε σύγκριση με τα περσινά θέματα ήταν πιο εύκολα, αφού οι εκφωνήσεις τους ήταν πιο κατανοητές και σύντομες, με εξαιρέσεις βέβαια, το Β5 που απαιτούσε πολύ καλή γνώση του σχολικού βιβλίου και κάποιες ασάφειες στην διατύπωση των θεμάτων Γ5 και Δ3 που δυσκόλεψαν τους περισσότερους μαθητές. Οι μαθηματικοί υπολογισμοί ήταν απλοί κ συνολικά οι απαντήσεις ήταν μικρές σε έκταση, αλλά ενώ λόγω της βατότητας των θεμάτων περιμένουμε σχετικά υψηλές βαθμολογίες, τα άριστα γραπτά θα είναι ελάχιστα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ( ΑΟΘ) :
1ον: Τα θέματα κάλυπταν όλη την ύλη και είχαν σαφή διατύπωση.
2ον: Η Θεωρία ήταν από το πρώτο κεφάλαιο και οι μαθητές ήταν από την αρχή της χρονιάς προετοιμασμένοι σε αυτή.
3ον: Τα ερωτήματα των ασκήσεων ήταν σαφή και χρειάζονταν απλή εφαρμογή του τυπολογίου.
4ον: Μαθητές που είχαν άνεση σε μαθηματικές πράξεις επιπέδου Γυμνασίου και οι οποίοι έλυσαν ασκήσεις σε όλο το εύρος του βιβλίου, δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα.
Ευχές όλων και περισσότερο των επί δεκαετίες έμπειρων εκπαιδευτικών είναι να διατηρηθεί το φετινό πνεύμα και ή ποιότητα θεμάτων και τα επόμενο χρόνια…
Είδομεν.