Η επιστημονική ιατρική κοινότητα μας έχει καταστήσει απόλυτα σαφή την αναγκαιότητα των μαζικών εμβολιασμών ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μαζική ανοσία του πληθυσμού.

Στην περιοχή μας όμως, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών.

Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους/ες και να μας κινητοποιήσει σε δράσεις ενημέρωσης σχετικά με την αναγκαιότητα των εμβολιασμών.

Οφείλει ο Δήμος, χρησιμοποιώντας τις κοινωνικές υπηρεσίες του, ΑΜΕΣΑ να ερευνήσει και να καταγράψει τις …αδύναμες περιοχές. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο, τον Ιατρικό σύλλογο και άλλους ανάλογους φορείς και υπηρεσίες να καταστρώσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα εμβολιαστικής παρέμβασης. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να ζητηθεί και η εθελοντική βοήθεια των τοπικών ΜΜΕ και ιδιαίτερα αυτών που πρόσφατα υλοποίησαν τo επιδοτούμενο πρόγραμμα ενημέρωσης ευπαθών ομάδων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Χατζηθεοδώρου Γεώργιος

Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη

Ανταμπούφης Νικόλαος