Ξάνθη 28 Μαΐου 2021

 Αριθμ. Πρωτ. 14/2021

 

Π ρ ο ς :

 

 • Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια
 • Βουλευτές Ξάνθης
 • Περιφερειάρχη ΑΜΘ
 • Αντιπεριφερειάρχη Ξανθης
 • Δήμαρχους Π.Ε. Ξάνθης
 • ΑΔΕΔΥ
 • Εργατικό Κέντρο Ξανθης
 • ΕΒΕ Ξάνθης
 • Τ.Ε.Ε. Θράκης
 • Ιατρικό Σύλλογο Ξάνθης
 • Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης
 • Φαρμακευτικό Σύλλογο Ξάνθης
 • 4ηΥΠΕ Μακεδονίας Θράκης
 • Διοίκηση Νοσοκομείο Ξάνθης
 • ΜΜΕ Ξάνθης
 • Πολιτικά Κόμματα
 • Πρωτοβάθμια Σωματεία Ξάνθης

 

Θέμα : «Προτάσεις για την στελέχωση με ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείο της Ξάνθης.»

Το νοσοκομείο της περιοχή μας, το Γ.Ν. Ξάνθης, προσπαθεί να ανταπεξέλθει στον δύσκολο ρόλο του, αντιμετώπισης της πανδημίας βασιζόμενο στο φιλότιμο του ιατρονοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του εδώ και άνω του έτους. Ο προβληματισμός μας είναι έντονος, διότι θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα στελεχωμένο ώστε να ανταπεξέρχεται στον ρόλο του θεσμικά.

Εάν στόχος μας είναι η σωτηρία μας θεολογικά, αυτό περνάει κι από τα εγκόσμια μέσω του κύριου αγαθού της υγείας. Ως Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ξάνθης λοιπόν δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον την υποστελέχωση του νοσοκομείου της περιοχής μας διότι αυτό προσβάλλοντας την υγεία μας, πλήττει το συνταγματικό δικαίωμά μας στην ελεύθερη ανάπτυξη των προσωπικοτήτων των μας τόσο στο παρόντα χρόνο όσο και στο επέκεινα.

Μπορεί η ιδιωτικότητα να είχε αποτελέσματα σε περιορισμένους υποτομείς της οικονομίας, αλλά τόσο η ιστορία όσο κι η επιστήμη μας διδάσκουν ότι σε μεγάλα και πολυσύνθετα προβλήματα το δημόσιο στοιχείο παραμένει αναγκαίο ως λύση. Αυτό έχει επισημανθεί κι από τους Beaglehole και Bonita που όρισαν την Δημόσια Υγεία ως συλλογική δράση για αειφόρο ανάπτυξη της υγείας του πληθυσμού.

Κατανοώντας λοιπόν ότι η λειτουργία ενός νοσοκομείου δεν είναι απλά η παροχή ιατρικών υπηρεσιών, αλλά κάτι μεγαλύτερο και σπουδαιότερο που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δημόσιας υγείας κι αγγίζει έννοιες όπως της αειφορίας και της συλλογικότητας.

Είμαστε ευτυχείς που στην ακριτική Θράκη λειτουργεί ένα τριτοβάθμιο, πανεπιστημιακό νοσηλευτικό ίδρυμα στην Αλεξανδρούπολη, αλλά ως πολίτες της Ξάνθης δεν επιθυμούμε την μετακίνησή μας σε εκείνο, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Θέλουμε να γεννιόμαστε, να θεραπευόμαστε, ακόμα και να αφήνουμε την τελευταία μας πνοή στην Ξάνθη !

Προτείνουμε λοιπόν στους βουλευτές του νομού μας, στην διοίκηση της 4ης ΥΠΕ και σε κάθε θεσμικό φορέα που ειλικρινά θα επιθυμούσε την βελτίωση της λειτουργίας του Γ.Ν. Ξάνθης να αξιοποιήσουν τουλάχιστον το υπάρχον νομικό πλαίσιο που αναφέρεται παρακάτω μέχρι να γίνουν προσλήψεις μονίμων:

Εφόσον δεν μπορούν να στελεχωθούν οι θέσεις των γιατρών από μόνιμο προσωπικό να γίνει εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 2Γ του Νόμου 3580/2007

(Γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η απόσπαση επικουρικού ιατρού για διάστημα μέχρι 6 μηνών για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας σε οποιαδήποτε υγειονομική μονάδα της χώρας)

Παράλληλα, να γίνει και εφαρμογή του Άρθρο 43 – Νόμος 4368/2016 – Κίνητρα για άγονες − νησιωτικές περιοχές Άγονο ιατρείο

Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/ 2007 (Α΄134), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του, ως εξής : «Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών».

 Επιπλέον, ζητάμε σύσσωμοι οι βουλευτές σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της Ξάνθης να καταθέσουν τροπολογία ώστε να υπάρξει ανάλογη ρύθμιση και να συμπεριληφθούν σε αυτήν και οι επικουρικοί ή μόνιμοι γιατροί που θα υπηρετούν στα νοσοκομεία που βρίσκονται σε προβληματική και παραμεθόριο περιοχή.

Με Τιμή