Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός σε κάθε μας δράση είναι απαραίτητος και στο σχολείο διδάσκεται.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΝ Μαίου-Ιουλίου 2021.