Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Μύκης ότι, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας με την υπ’ αρ. 32822/27-04-2021(ΑΔΑ: ΩΑΠ046ΜΤΛ6-350) απόφαση του χρηματοδότησε τον Δήμο Μύκης του Ν. Ξάνθης με το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».

Το έργο περιλαμβάνει την αγορά ενός μηχανήματος έργου JCB για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες και την συντήρηση του συνόλου της αγροτικής και κτηνοτροφικής οδοποιίας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μύκης.

Δια του παρόντος Δελτίου Τύπου εκφράζουμε τα θερμά μας ευχαριστήρια στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα και στον βουλευτή Ξάνθης κ. Σπύρο Τσιλιγγίρη για την χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου το οποίο συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινής μετακίνησης των κτηνοτρόφων και αγροτών της ορεινής περιοχής του Δήμου Μύκης από και προς τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  και αγροτικές τους καλλιέργειες.

Με την απόφαση αυτή αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η κυβέρνηση δια του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα και του βουλευτή Ξάνθης κ. Σπύρου Τσιλιγγίρη στέκονται δίπλα στο Δήμο Μύκης και τους κατοίκους συνδράμοντας αποφασιστικά στην επίλυση μικρών και μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ορεινή περιοχή του Δήμου Μύκης.

 Ο Δήμαρχος Μύκης

 Ριτβάν ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ