“Λαμβάνουμε μέρος στη “συνεδρίαση” του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ, μόνο για να καταγραφεί η θέση μας και η ψήφος μας για ένα πολύ σοβαρό αλλά και ευαίσθητο θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων της επιχείρησης.

Με τη συμμετοχή μας, δεν αναιρούμε την μέχρι τώρα στάση μας αλλά και την πρόθεση μας να απέχουμε από τις συνεδριάσεις του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ για όσο καιρό θα συνεχίζεται ο παράλογος τρόπος των “δια Αλληλογραφίας Συνεδριάσεων”, χωρίς τη δυνατότητα του αντίλογου, της πρόσθετης ενημέρωσης από τους καθ’ ύλην αρμοδίους κλπ…

Δεν συμμετέχουμε σε όλα τα θέματα πλην ενός, λόγω του τρόπου διεξαγωγής του Συμβουλίου δια περιφοράς και εν κρυπτώ με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Στο 15 θέμα που αφορά, “αντικατάσταση του προϊστάμενου του τμήματος Καταναλωτών της Διοικ. Οικ. Υπηρεσίας”, το ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ, διότι, όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, η εισήγηση πρόκειται για μία αυθαίρετη και αναιτιολόγητη αναφορά σε υπηρεσιακά αντικείμενα, χωρίς να παρατίθεται ούτε ένα πραγματικό περιστατικό, που να αφορά στο πρόσωπο του νυν υπευθύνου του Τμήματος Καταναλωτών, του οποίου ο υπηρεσιακός φάκελος, όπως αντιλαμβανόμαστε από την εισήγηση και όπως γνωρίζουμε, είναι άμεμπτος, ούτε εξάλλου υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε αναφορά, παράπονο ή καταγγελία σε βάρος του, επί επτά και πλέον χρόνια που ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα. Πολύ περισσότερο δεν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε υπηρεσιακή ή πειθαρχική πρωτοβουλία, εάν υποτεθεί ότι επί τόσα χρόνια παράβαινε το καθήκον του. Περαιτέρω, η προτεινόμενη υστερεί στα τυπικά προσόντα, δεδομένου ότι τυγχάνει ΔΕ, ενώ ο νυν υπεύθυνος τυγχάνει ΠΕ.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την επιλογή της συγκεκριμένης υπαλλήλου καθιστά προφανή την σκοπιμότητα της αλλαγής αλλά και την καταχρηστικότητά της ταυτόχρονα.

Οφείλουμε όλοι, να είμαστε διπλά προσεκτικοί σε θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους της επιχείρησης αλλά και πλήρως ενημερωμένοι…

Συγχαρητήρια

στους Ελισάβετ Παυλίδου, Ελένη Χατζηγεωργίου και Μαρίνο Σδρέβανο

Καλή “Ανάσταση”, σε όλους”