Τρία ακόμη διαφημιστικά προγράμματα φορέων του Δημοσίου για το 2021 εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με κόστος άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ανέρχεται στο ποσό των 552.460 ευρώ.

Ο Δήμος Χερσονήσου πήρε έγκριση για το επικοινωνιακό του πρόγραμμα ύψους 297.700 ευρώ.

Τέλος, μόνο μία Κοινωφελής Επιχείρηση, αυτή του Δήμου Αμαρουσίου, έλαβε έγκριση για επικοινωνιακό πρόγραμμα ύψους 197.938 ευρώ.