Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

            κ.  Σταϊκούρα Χρήστο

              Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι φοροτεχνικοί του Νομού Ξάνθης, καθώς καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανταποκριθούν στις εξαιρετικά πιεστικές προθεσμίες, που σε συνδυασμό με την παρούσα ιδιάζουσα συνθήκη της πανδημίας,  τους φέρνει αντιμέτωπους με ποικίλες δυσκολίες σε καθημερινή βάση.

Επιπλέον, οι λογιστές με αίσθημα ευθύνης, προσπαθούν να ανταποκριθούν στον καταιγισμό των νέων νομοθετημάτων και να ενημερώσουν υπεύθυνα, πελάτες επιχειρήσεις και ιδιώτες για τα νέα μέτρα, έτσι ώστε  να στηρίξουν την κοινωνία στις δύσκολες αυτές μέρες.

Με αφορμή το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ένωσης Φοροτεχνικών-Λογιστών Ελ. Επαγγελματιών Ξάνθης παρατίθενται τα δίκαια αιτήματά τους:

Αναγκαία κρίνεται η παράταση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων για το έτος 2021 και η εφαρμογή τους μόνο σε πιλοτική βάση για το τρέχον έτος (στο σκέλος των εσόδων αποκλειστικά και  σε συνδυασμό με την θέσπιση σοβαρών κινήτρων και  παράλληλη επιδότηση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής.

Καίριο αίτημα του εν λόγω κλάδου αποτελεί η νομοθετική ρύθμιση για κατοχύρωση της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Λογιστή-Φοροτεχνικού κατόχου άδειας ασκήσεως ΟΕΕ, που αποσκοπεί στην ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων από μηδενική βάση εσόδων και τον χαρακτηρισμό των οικονομικών πράξεων.)

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τους λογιστές είναι η κατοχύρωση του δικαιώματος ασθενείας  και  παράτασης των φορολογικών υποχρεώσεων των πελατών για το διάστημα ασθενείας του αρμόδιου λογιστή – φοροτεχνικού. Τέλος, ζητούν την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, τουλάχιστον μέχρι 30/09/2021 και την δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο  μέχρι  31/12/2021  μόνο για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω εξουσιοδοτημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε παράταση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων για όλο το 2021;
  • Προτίθεστε να κατοχυρώσετε με νομοθετική πράξη της αποκλειστική αρμοδιότητας του Λογιστή-Φοροτεχνικού κατόχου άδειας ασκήσεως ΟΕΕ, για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων από μηδενική βάση εσόδων και τον χαρακτηρισμό των οικονομικών πράξεων ;
  • Θα αναγνωρίσετε το δικαίωμα ασθενείας,  ώστε να συνάδει με τη δυνατότητας παράτασης των φορολογικών υποχρεώσεων των  πελατών  του εξουσιοδοτημένου Λογιστή-Φοροτεχνικού για όλο το διάστημα ασθενείας του;
  • Τέλος, σκοπεύετε να παρατείνετε την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων τουλάχιστον  μέχρι 30/09/2021 και την δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο  μέχρι  31/12/2021  για όσες δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω εξουσιοδοτημένου Λογιστή – Φοροτεχνικού;

Ο Ερωτών Βουλευτής

                  Μπουρχάν Μπαράν