ΠΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟ ΞΑΝΘΗΣ κ .ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΕΠΕΛΗ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

κ. ΖΕΡΕΝΙΔΗ  ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Κύριε Δήμαρχε , κύριε Αντιδήμαρχε

Μετά από ενημέρωση που είχαμε από πολίτες, ότι στην ιδιωτική αποθήκη που χρησιμοποιεί ο Δήμος Ξάνθης απέναντι από γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας για την αποθήκευση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από δωρεές επιχειρήσεων, στις 1-4-2021 γίνεται η μεταφορά τους, διαπιστώσαμε ότι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Δήμου Ξάνθης μετέφεραν  όλο το περιεχόμενο της αποθήκης σε άλλη αποθήκη.

Σε ερώτησή μας για το ποιος έδωσε την εντολή της μεταφοράς, μας απάντησε ο συμβασιούχος εργαζόμενος Μ.Κ., που εμφανίστηκε  ως υπεύθυνος της αποθήκης,  ότι η εντολή εδώθε ι από  τον αντιδήμαρχο κ. Ζερενίδη Ιωάννη.

Επειδή τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης δόθηκαν δωρεάν από συγκεκριμένες εταιρείες στα πλαίσια της στήριξης των πολιτών κατά την διάρκεια της πανδημίας .

Επειδή αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Ξάνθης.

Επειδή δεν υπήρχε κατά την μεταφορά των προϊόντων καμία επιτροπή ώστε να καταμετρά το τι μεταφέρεται και που.

ΕΡΩΤΑΣΤΕ

1.Για ποιο λόγο δεν έγινε η διανομή των τροφίμων στους πολίτες της Ξάνθης που χρειάζονται άμεση βοήθεια, όπως επίσης σε φτωχές τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες;

2.Ποια επιτροπή ή ποιος υπάλληλος ήταν υπεύθυνος για την συγκεκριμένη αποθήκη ώστε να υπάρχει καταμέτρηση των προϊόντων;

3.Ποιο το ακριβή περιεχόμενο της αποθήκης όπως θα έπρεπε να γνωρίζουμε, ανά προϊόν και ποσότητες;

4.Καταμετρήσατε κατά την μεταφορά  τα προϊόντα;

5.Για ποιο λόγο έγινε η μεταφορά και που μεταφέρθηκαν τα προϊόντα;

6.Που θα διατεθούν και πότε τα συγκεκριμένα προϊόντα και με ποια διαδικασία;

Παρακαλούμε να απαντηθούν οι ερωτήσεις μας στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να μας δοθούν οι απαντήσεις και εγγράφως.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ”

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “ΝΕΑ  ΞΑΝΘΗ”

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ