Ο πανελλήνιος μαθηματικός διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ έγινε για 2η χρονιά φέτος με επιτυχία από το ΑΞΙΟΝ.

  • 75 μαθητές από τη περιοχή μας και από διάφορα σχολεία συμμετείχαν.
  • Όλοι θα πάρουν το βιβλίο-περιοδικό της ΕΜΕ( Ελλ. Μαθ/κης Εταιρίας) από το ΑΞΙΟΝ.
  • Η ηλεκτρονική του διεξαγωγή ήταν εξαιρετική και οι μαθητές είχαν αυτομάτως τα αποτελέσματά τους.
  • Ακολουθεί στις 22 Μαίου ο αντίστοιχος διεθνής διαγωνισμός ΚΑΓΚΟΥΡΟεπίσης από το ΑΞΙΟΝ και με την ίδια διαδικασία.

[e]: info@axion.edu.gr
[Τ]: 2541081520 / 2541081130