Αντιμέτωποι με ένα σημαντικό πρόβλημα έρχονται πολλοί κάτοικοι της οροσειράς της Ροδόπης, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτα πρόστιμα στο Κτηματολόγιο.

Πολλοί κάτοικοι του ορεινού όγκου, δεν είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία της κτηματογράφησης, είτε λόγω ελλιπούς ενημέρωσης, είτε θεωρώντας ότι δεν είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση. Ωστόσο, σήμερα, τους ζητείται να πληρώσουν πρόστιμα εκατοντάδων ευρώ τόσο από το Κτηματολόγιο, όσο όμως και από τους Δήμους.

Επειδή, προφανώς, η συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο έξοδο, εκτιμούμε ότι πρέπει να υπάρξει μία πρόβλεψη απαλλαγής τους από την οικονομική οφειλή, αλλά και ένας σχεδιασμός κτηματογράφησης, που όμως να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες.

 

                                                     Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ξάνθης

                                                                      Ιρφάν Χατζηγκενέ