Ερώτηση προς τον Δήμαρχο Τοπείρου

Θέμα:Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοΐού COVID-19

Κύριε Δήμαρχε,

Με στόχο τη μέγιστη δυνατή προστασία των υπαλλήλων και επισκεπτόμενων πολιτών οφείλετε να εφαρμόσετε τα μέτρα πρόληψης ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού και να εναρμονίζεστε με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Εκτός των άλλων εκδόθηκαν και οι υπ’ αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ:8378/5-2-21 Φ.Ε.Κ Β’454) ΚΥ.Α. και Δ1 α/Γ.Π.οικ.9147/10-2-21 (Φ.Ε.Κ Β’534) Κ.ΥΑ, που έχουν ως θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας» από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοΐού Covid-19. Κατόπιν τούτων ερωτάστε :

Γιατί οι υπάλληλοι του Δήμου Τοπείρου ενώ μπορούν να δουλέψουν με τηλεργασία καλούνται όλοι στην εργασία τους στο σύνολο του ωραρίου τους;

Γιατί άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες όπως π.χ. η Περιφέρεια ΑΜΘ εφαρμόζει τις διατάξεις για εργασία εξ’ αποστάσεως με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να εργάζονται στο 50% των εργάσιμων ημερών από το σπίτι,εσείς επιβάλλετε τη δια ζώσης εργασία σε όλους;

Γιατί δεν πήρατε μέτρα ώστε οι υπάλληλοι να έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας, παρόλο που με βάση τις ΚΥΑ που εκδίδονται η τηλεργασία είναι υποχρεωτική στο μέγιστο ποσοστό του προσωπικού;

Τι μέτρα πήρατε για να τηρούνται οι αποστάσεις, να εργάζονται όσο το δυνατόν λιγότεροι σε κλειστούς χώρους και γενικά να προφυλάσσονται οι υπάλληλοι του Δήμου Τοπείρου; Τι κάνατε για να περιοριστεί η επαφή του κόσμου τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι, ελέω της φύσης της εργασίας τους, μπορούν να αποτελέσουν κόμβο για την διάδοση του ιού; (Τα κρούσματα μάλιστα στο Δήμο μας ήταν πολύ υψηλότερα συγκριτικά με άλλους Δήμους)

Πόσοι υπάλληλοι σε αριθμό (μόνιμοι και συμβασιούχοι) έχουν νοσήσει;

Έχει γίνει έρευνα για να διαπιστωθεί ότι οφείλετε στις συνθήκες εργασίας και σε έλλειψη μέτρων;

Τηρούνται της εκ νομοθεσίας προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας;

Τροποποιήσατετη διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών και προβλέψατε εξυπηρέτηση με σύγχρονες μορφές διαδικτύου;

Λάβατε μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (οικονομικά αδύναμους, ασθενείς, ηλικιωμένους) που δεν μπορούν να βγουν αυτές τις ημέρες από το σπίτι ελέω κορονοϊού;

  Ο ερωτών

  Άγγελος Κηλικιωτης