Εγκρίθηκε από το δήμο Ξάνθης η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης του κοινού και λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού (Covid-19) σε καταυλισμούς Ρομά, εκτιμώμενης αξίας 24.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία «ΑΛΚΜΗΝΗ ΜΟΥΔΑΝΙΔΟΥ» ON LINE MEDIA – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ.

Η εταιρία ανέλαβε να διαθέσει το σχετικό υλικό δημοσιεύσεων, προβολής κλπ. σε ΜΜΕ της Ξάνθης

Ο «Αγωνας» για 1 καταχώρηση στην εντυπη εκδοση  και ένα ενημερωτικό δελτίο στο www.agonas.gr θα λάβει 400,00 ευρώ.

Θα μάθουμε πόσα χρήματα και σε ποια μεσα ενημερωσης έχουν δοθεί ;

Και δόθηκαν επιπλέον χρήματα εκτός από τις καταχωρήσεις ;