Πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση των νέων μετόχων της ΠΑΕ Ξάνθης δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ, στην οποία προβλέπεται αύξηση – μαμουθ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 4.850.000 εκατομμύρια ευρώ, εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αλλά και αλλαγή της έδρας της.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 10 Νοεμβρίου. Συνολικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι έξι.

Αυτή θα είναι η πρώτη ΓΣ της ΠΑΕ Ξάνθη μετά την πώληση και με δεδομένη τη νέα ιδιοκτησιακή τάξη πραγμάτων.