Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι σε συνέχεια της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 48976/20 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3165 31.07.2020 τ.Β’) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50361/20 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3331 09.08.2020 τ.Β΄), στις 26 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 8:00 έως 15:00 θα λειτουργήσει η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, στον χώρο που ήδη αναπτύσσεται κάθε Σάββατο ως εξής:
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό ελεύθερο από αντικείμενα και είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /κοινό.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ
α.α.
 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ