Την 30/07/2020 & 31/07/2020 κατόπιν αποφάσεως της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, το
Τοπικό Υποκ/μα Μισθωτών Ξάνθης(τέως ΙΚΑ- ΤΕΑΜ) θα λειτουργεί έως τις
12:30 μ.μ.

Με εκτίμηση

Α΄ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΟΠΙΚΌ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΏΝ ΞΑΝΘΗΣ
E-ΕΦΚΑ