Η 3η βδομάδα πέρασε με εμπειρίες πρωτόγνωρες και συνεχίζουμε με τη 4η βδομάδα.

Τα παιδιά το καλοκαίρι

χρειάζεται να παίζουν

και παίζοντας να μαθαίνουν.

Φέτος με ιδιαίτερη ασφάλεια, σε φυσικό περιβάλλον και με εμπνευστές παιδαγωγούς επιλέγουμε για τα παιδιά μας και για όλο το καλοκαίρι φυσικό περιβάλλον, καθαρούς χώρους, παιδαγωγούς με κέφι, διατροφή υγιεινή και… φανταστικό πρόγραμμα.

ΑΞΙΟΝ SummerCamp 2020

2541081520

info@axion.edu.gr

Www/axion.edu.gr