Ειδήσεις

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης

Συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ξάνθης σήμερα Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του”, τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. β) ……

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή Κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Ματαίωση εξέλιξης συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια οικοδομικών υλικών” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Έγκριση του από 13-7-2020 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: “Κατασκευή βάσεων έδρασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και συνοδευτικές τεχνικές εργασίες” (εισηγήτρια Μαρία Ντουλοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση του από 14-7-2020 πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας, σχετικά με την “Ανάθεση υπηρεσιών, διαχείρισης ζώων συντροφιάς” (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 8. Έγκριση του από 21-7-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού, με τίτλο: “Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Ξάνθης” (εισηγητής Αντώνιος Χατζητουλούσης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 9. Έγκριση του από 20-7-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο: “Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου Ξάνθης” (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 10. Έγκριση των από 5-5-2020 και 16-6-2020 πρακτικών ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο: “Προμήθεια διανεμόμενων τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας, για τους απόρους (ΤΕΒΑ) για τις ανάγκες της αποκεντρωμένης προμήθειας τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019 από την κοινωνική σύμπραξη “ΣΤΗΡΙ-ΖΩ” της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης” (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 11. Έγκριση των από 11-5-2020 και 29-5-2020 πρακτικών ανοίγματος οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τίτλο: ” “Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών” (συντάκτρια Πολυξένη Καρακατσάνη, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 12. Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή, για το χρονικό διάστημα από 20-12-2019 έως 29-6-2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για εργασίες ταφών και εκταφών στους χώρους των κοιμητηρίων και διάφορες άλλες παράπλευρες εργασίες, για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Διαγραφή προστίμου από χρηματικό κατάλογο, για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 15. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 16. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 17. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button