Το τελευταίο δεκαπενθήμερο καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης σε Άνω Ιωνικό, Πασχαλιά, Σταυροχώρι, Δρυμιά, Δαφνώνα και Σταυρούπολη, ενώ αποκαταστάθηκαν βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης σε συνεργασία με την ΔΕΥΑ Ξάνθης και στο αρδευτικό δίκτυο, σε Μυρτούσα, Λυκοδρόμιο, Νεοχώρι, Δαφνώνα, Σταυρούπολη και Ιωνικό. Συνεχίστηκαν και οι εργασίες στο αγροτικό δίκτυο του οικισμού Λειβαδίτη.