Ανακοινώνουμε τον προγραμματισμό νέων δειγματοληπτικών ελέγχων ως εξής:

Στο χωριό Κένταυρος του Δήμου Μύκης από 11.00π.μ έως 17.00 μ.μ.

Στο 3ο χλμ Ξάνθης Καβάλας drive through συνεργείο από 12.00μ.μ. έως 16.00μ.μ.

Η προσπάθεια όλων μας συνεχίζεται σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο . Η τήρηση

των μέτρων προστασίας οδηγός μας στην εξάλειψη του κορωνοϊού.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάνθης

Νικόλαος Ευφραιμίδης