Ο Δήμος Αβδήρων ενημερώνει τους καταναλωτές και τους δραστηριοποιούμενους στις λαϊκές αγορές ΓΕΝΙΣΕΑΣ, ΣΕΛΕΡΟΥ & ΑΒΔΗΡΩΝ ότι σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. 9400/18-06-2020 του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναστέλλεται η λειτουργία τους από 19.06.2020 έως 26.06.2020.