ΑΙΤΗΜΑ 

Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης

και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Τις μέρες αυτές που η χρήση μάσκας επιβάλλεται στις υπηρεσίες που συναλλάσσονται με πολίτες, υπάρχει ένα πρόβλημα για μια κατηγορία συνανθρώπων μας. Είναι οι κωφοί και βαρήκοοι που επικοινωνούν …διαβάζοντας τα χείλη. Η προστατευτική μάσκα όμως των υπαλλήλων τους εμποδίζει.

Λύση υπάρχει και είναι η διαφανής μάσκα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοιες μάσκες και παράγονται μάλιστα σε εργοστάσιο της περιοχής μας.

Ζητάμε να προμηθευτεί ο Δήμος άμεσα διαφανείς μάσκες προκειμένου να τις φορούν οι υπάλληλοι όταν εξυπηρετούν τους κωφούς και βαρήκοους συμπολίτες μας.

                                               Με τιμή

                                Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

                              Χατζηθεοδώρου Γεώργιος

                              Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη

                              Ανταμπούφης Νικόλαος