Ειδήσεις

ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΜΑΣ:”ποιες έκτακτες ανάγκες ενδέχεται να αντιμετωπίσει το Κέντρο Πρόνοιας Ξάνθης ενόψη της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2;”

Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης και τον Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ξάνθης.

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ξάνθης,

 

Σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε σήμερα, 14/03/2020 και στο 21ο άρθρο που φέρει τίτλο «Προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους» προβλέπονται τα κάτωθι:

  1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/1979 (Α΄ 74), το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216) και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225), χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρμόδιος είναι ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις θα καλυφθούν κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω προνοιακών φορέων οφείλουν να παρέχουν άμεσα στον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με την τεκμηρίωση των ανωτέρω αναγκών τους. Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν δύναται να διαρκούν μετά τις 30.9.2020.
  2. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού στους προνοιακούς φορείς της παρ. 1, η διαδικασία πρόσληψης και τα λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της με αρ. Δ1/οικ.43102/14387/27.09.2019 (Β’ 3706) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού».
  3. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου στους υπαλλήλους που απασχολούνται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στους προνοιακούς φορείς της παρ. 1, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του. Το όργανο αυτό αποφαίνεται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή αυτή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα καθήκοντα που ασκούν. Από την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εξαιρείται το προσλαμβανόμενο δυνάμει των διατάξεων των παρ. 1 και 2 προσωπικό.

 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω ερωτάσθε:

 

α) Yπάρχει σχεδιασμός σχετικά με το ποιες έκτακτες ανάγκες ενδέχεται να αντιμετωπίσει το Κέντρο Πρόνοιας Ξάνθης ενόψη της πανδημίας του νέου κορωνοϊού SARSCoV-2;

 

Β) Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε έκτακτες προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας Ξάνθης;

 

Δημοτική Παράταξη «ΑΓΑΠΗ για την ΞΑΝΘΗ μας»

Παπαχρόνης Ιωάννης

Παπαδόπουλος Βασίλειος

Γεωργιάδης Δημοσθένης

Σπανίδης Μιχαήλ

Διαφωνίδης Χαράλαμπος

Τσακιρίδης Αφεντούλης

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button