Ειδήσεις

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Προς τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης προκειμένου να απαντηθεί κατά την επικείμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όποτε αυτή οριστεί

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι Ειδική Υπηρεσία με αρμοδιότητα, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων – έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην ιστοσελίδα της πιο πάνω Υπηρεσίας (https://www.eydamth.gr/) έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 4050/ΑΜΘ92 για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020 με τίτλο «Επέκταση / Αναβάθμιση Υποδομών Διαχείρισης Ποσίμου Ύδατος – ΔΡΑΣΗ 6Β.11.1» (ΑΠ 2 – Κωδ. Προτ. 6b) με περίοδο υποβολής προτάσεων από 17/12/2019 έως 31/03/2020 (https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/463-prosklisi-yp-arithm-4050-amth92).

Η Πρόσκληση (ΑΔΑ: Ψ1ΗΗ7ΛΒ-Δ41) απευθύνεται στους Δήμους Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τους λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα.

Η Δράση 6β.11.1 περιλαμβάνει:
– Ενίσχυση ύδρευσης και έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών – Ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις (υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής νερού, με ειδική μέριμνα για προβληματικές περιοχές, π.χ. ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, νησιά όπου υπάρχει έλλειψη νερού και αύξηση ζήτησης κατά την τουριστική περίοδο) και λοιπές δράσεις και έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό και

– Έργα κατασκευής νέων και αποκατάστασης / ενίσχυσης υφιστάμενων δικτύων και λοιπών υποδομών ύδρευσης.

Στην πρόσκληση τονίζεται ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυα ύδρευσης και παρουσιάζουν υφιστάμενες και όχι μελλοντικές ανάγκες καθώς και, τεκμηριωμένα, ζητήματα ποιότητας νερού που άπτονται θεμάτων Δημόσιας Υγείας.

Η συγχρηματοδοτούμενη (δηλαδή η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 30.000.000,00 €.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, ερωτάσθε αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Ξάνθης:

Τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε να αξιοποιήσετε την ως άνω αναφερόμενη πρόσκληση;

Δημοτική Παράταξη «ΑΓΑΠΗ για την ΞΑΝΘΗ μας»
Παπαχρόνης Ιωάννης
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Γεωργιάδης Δημοσθένης
Σπανίδης Μιχαήλ
Διαφωνίδης Χαράλαμπος
Τσακιρίδης Αφεντούλης

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button