Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παθολογικής Ανατομικής την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 σας καλούμε στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο για να σας δείξουμε τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και να λύσουμε τις απορίες σας.
Ο Παθολογοανατόμος έχει σημαντικό ρόλο στην ιατρική φροντίδα και συνεργάζεται στενά με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, παρέχοντάς τους όχι μόνο τη διάγνωση, αλλά και τις πληροφορίες για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.
Ο Παθολογοανατόμος δεν ασχολείται μόνο με την ανάπτυξη της νόσου, αλλά και με τα διάφορα επιμέρους χαρακτηριστικά της, που θα καθορίσουν τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Επιπλέον με την ταχεία βιοψία δίνει άμεσα απάντηση στον χειρουργό, ώστε να προβεί στην ενδεδειγμένη χειρουργική αντιμετώπιση.
Αποστολή του Τμήματος Παθολογικής Ανατομικής είναι οι λεπτομερείς και εμπεριστατω-μένες διαγνώσεις με παροχή λύσεων στη θεραπεία.

Η υπεύθυνη του Τμήματος Παθολογικής Ανατομικής
Παθολογοανατόμος
Δρ. Σοφία Μαυροπούλου