Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 αναδείχθηκε το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξανθης. Νέος Πρόεδρος ο κ. Ιπποκράτης Καμαρίδης.

Τα νέα μέλη:
Χρυσούλα Δημούδη με αναπληρωματικό τον Γιάννη Ζερενίδη Σουά Μπεκήρ Ογλού με αναπληρωματικό τον Σιαμπάν Μπαντάκ Απόστολος Ελευθεριάδης με αναπληρωματική την Ειρήνη Χαριτωνίδου Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν με αναπληρωματικό τον Μανώλη Φανουράκη Φάνης Παπαδάκης με αναπληρωματικό τον Ιωάννη Παπαχρόνη Ελισάβετ Παυλίδου με αναπληρωματική την Σοφία Παππά Χρήστος Μούρκας με αναπληρωματική την Χαρίκλεια Καπαγερίδου Μαρία Κανζίζογλου με αναπληρωματικό τον Μαρίνο Σδρέβανο