Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του, εξαιτίας των τεράστιων περικοπών της κρατικής χρηματοδότησης και στον τομέα της Υγείας με στόχο την παραπέρα εμπορευματοποίηση της. Πολιτική που ακολούθησαν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και την οποία προτίθεται να συνεχίσει και η νέα κυβέρνηση της ΝΔ. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο των ελλείψεων που έχει σε ιατρικό προσωπικό. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι το ήδη υπάρχον ιατρικό προσωπικό, που κατέχει οργανικές θέσεις, αποτελεί το 60% του προβλεπομένου. Επιπλέον μέχρι το τέλος του έτους τέσσερις ακόμα γιατροί αποχωρούν ενώ κανένας νέος δεν πρόκειται να προσληφθεί σε οργανική θέση. Ήδη, τεράστιο πρόβλημα δημιουργείται στην Ορθοπεδική κλινική που θα μείνει σε λίγο καιρό με μόλις 2 επικουρικούς. Ο μέσος όρος ηλικίας των υπηρετούντων γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης είναι τα 53 έτη. Δεκατρείς επικουρικοί γιατροί καλύπτουν μέρος των κενών αλλά σύντομα, σε επτά από αυτούς, λήγει η θητεία, ενώ από τις 64 θέσεις ειδικευομένων είναι καλυμμένες οι 36.

Τέλος γιατροί του Νοσοκομείου Ξάνθης καλύπτουν κενά ιατρών σε άλλες Π.Ε. της Αν. Μακεδονίας.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω δεν εξυπηρετούνται και παραπέμπονται σε άλλα νοσοκομεία περιστατικά ουρολογικά, ΩΡΛ, οφθαλμολογικά, ενώ δεν υπάρχουν ραντεβού στα Τακτικά Ιατρεία ορισμένων κλινικών, καθυστερούν και δεν εξυπηρετούνται οι λίστες χειρουργείων. Ακόμα λειτουργούν με σημαντικά προβλήματα η Ορθοπεδική, η Παιδιατρική, η ΜΕΘ και η Καρδιολογική και το Αναισθησιολογικό Τμήμα.

Ενώ λοιπόν οι ανάγκες του λαού για δημόσιες και πραγματικά δωρεάν υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας και πρόληψης διευρύνονται, οι δημόσιες υπηρεσίες συρρικνώνονται και υποβαθμίζονται. Οι κάτοικοι της περιοχής στερούνται γιατρούς, υπηρεσίες υγείας ενώ εντατικοποιείται η δουλειά των εργαζομένων.

Με βάση παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, για:

1. Να καλυφθούν όλα τα κενά σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, με προσλήψεις μονίμων και πλήρους απασχόλησης εργαζομένων, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του Νοσοκομείου Ξάνθης και να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών;

2. Την πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση του Νοσοκομείου ώστε να εξασφαλιστεί η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας;

Ο Βουλευτής Δελής Γιάννης