Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, κατά τις πρωινές ώρες, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Μακεδονίας και σε τμήμα της οδού Μακρυγιάννη.


Οι εν λόγω εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.
Παρακαλούμε για την κατανόηση και την προσοχή σας.

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Εμείς να τονίσουμε ότι το εργο προγραμματίσθηκε και ξεκίνησε με δήμαρχο το Δημαρχόπουλο