Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, κατά τις πρωινές ώρες, θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου (από την οδό Ανατολικής Θράκης μέχρι την Κεντρική Πλατεία).

Οι εν λόγω εργασίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας στην παραπάνω οδό, με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκτροπή αυτής στις παρακείμενες οδούς.
Παρακαλούμε για την κατανόηση και την προσοχή σας.

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ