Η πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» αποτελείται από παραγωγικές-μεταποιητικές επιχειρήσεις Ελληνικής ιδιοκτησίας. Τα 59 Μέλη/Εταιρείες της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ βλέπουν την Ελλάδα ως ΒΑΣΗ των εγχώριων και διεθνών δραστηριοτήτων τους και όχι, απλά, ως άλλη μια ΑΓΟΡΑ. Καλύπτοντας τα κριτήρια της Βάσης, Παραγωγής και Ιδιοκτησίας στην χώρα μας και άρα, με την επιλογή τους να «μένουν Ελλάδα», επιστρέφουν το μέγιστο της προστιθέμενης αξίας που παράγουν στην Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία, σε σχέση με άλλα επιχειρηματικά μοντέλα. Η αναγνωρισιμότητα του σήματος μας από τον Έλληνα καταναλωτή, οι στοχευμένες δράσεις στο πλαίσιο των συνεργειών των Μελών εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και η ανάδειξη του Επιχειρηματικού και Παραγωγικού Πολιτισμού της χώρας μας αποτελούν τους βασικούς στόχους.