Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

Εκλέχτηκαν:
•Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Τσιναρίδης Νικόλαος με 17 ψήφους έναντι 9 ψήφων του κ. Γαλανόπουλου Σπυρίδων
•Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ριζά Ογλού Σεμιχά με 25 ψήφους
•Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Γκιαουράκη Αναστασία με 18 ψήφους

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Τσιτιρίδης Γεώργιος – Δήμαρχος
2. Μαυρίδης Νικόλαος – Αντιδήμαρχος
3. Σταυρακάρας Φώτιος – Αντιδήμαρχος
4. Γαρούφας Δήμος
5. Ζουρνατζίδου Κωνσταντινιά
6. Κριτσίνης Αθανάσιος
7. Σίσκος Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. Τσόγκας Αθανάσιος
2. Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω
3. Σουπιάδης Θεοχάρης
4. Γκιρετλή Τζεϊλάν

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
1. Τσιτιρίδης Γεώργιος – Δήμαρχος
2. Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος – Αντιδήμαρχος
3. Ντεμήρ Σαντρή – Αντιδήμαρχος
4. Τσόγκας Αθανάσιος
5. Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω
6. Πισκιουλόπουλος Μάριος
7. Βελή Ογλού Μπουλέντ

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
1. Γαρούφας Δήμος
2. Ζουρνατζίδου Κωνσταντινιά
3. Ομέρ Σαμπάν
4. Τσαούς Ογλού Λουτφή