Ο Δήμος Ξάνθης, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ», πραγματοποιεί διανομή αγαθών από την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή και Βασική Υλική Συνδρομή», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΤΕΒΑ – ΚΕΑ έχουν ειδοποιηθεί με SMS για να προσέλθουν στο σημείο διανομής.
Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να έχει μαζί του Βιβλιάριο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από όπου προκύπτει ο ΑΜΚΑ, καθώς και Αστυνομική Ταυτότητα.
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής τα προϊόντα μπορούν να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΣΗΜΕΙΑ – ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Στον Δήμο Ξάνθης:
Κεντρική Αποθήκη ΤΕΒΑ (τέρμα Πανόρμου και Σάρδεων), από Δευτέρα 29/07/2019 έως Τετάρτη 31/07/2019, ώρα: 07.30 έως 13.00
(Εξυπηρετούνται και οι ωφελούμενοι που παραλάμβαναν αγαθά από το σημείο διανομής στην οδό Χατζησταύρου 1)
ΟΣΕ, από Δευτέρα 29/07/2019 έως Τετάρτη 31/07/2019, ώρα: 07.30 έως 13.00
Σταυρούπολη, την Τρίτη 30/07/2019, ώρα: 09.00 έως 13.00
Στον Δήμο Αβδήρων:
Γενισέα, από Δευτέρα 29/07/2019 έως Τετάρτη 31/07/2019, ώρα: 08.00 έως 13.00
Στον Δήμο Μύκης:
Εχίνος, από Δευτέρα 29/07/2019 έως Τετάρτη 31/07/2019, ώρα: 08.00 έως 13.00
Στον Δήμο Τοπείρου:
Εύλαλο, από Δευτέρα 29/07/2019 έως Τετάρτη 31/07/2019, ώρα: 08.00 έως 13.00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:
Δ. Ξάνθης: 2541350124 / Δ.Ε. Σταυρούπολης: 2542350100
Δ. Αβδήρων: 2541355540
Δ. Μύκης: 2541353314
Δ. Τοπείρου: 2541350606

Για την παραλαβή των προϊόντων από τα σημεία διανομής και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων συνιστούμε στους δικαιούχους να μεριμνήσουν για τον τρόπο μεταφοράς των προϊόντων.