Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία στο πλαίσιο της EUROMED POSTAL ( της Μεσογειακής Ταχυδρομικής ένωσης της οποίας είναι ιδρυτικό μέλος) εξέδωσαν μία αναμνηστική σειρά με θέμα τις παραδοσιακές φορεσιές της Μεσογείου.
Στο ένα από τα τέσσερα γραμματόσημα της έκδοσης απεικονίζεται μία από τις παραδοσιακές φορεσιές της Ξάνθης.