Στη Ρουμανία αποστολή του Δήμου Ξάνθης με επικεφαλής το δήμαρχο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, για την αδελφοποίηση με την πόλη Campulung Ρουμανίας.
Μαζί του οι Μιχάλης Λομβαρδέας, Δέσποινα Παρτσαλιδου, Μαρίνος Σδρέβανος

(Φώτο αρχείο από την επίσκεψη Ρουμάνων στο Δήμο Ξάνθης)