Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια συγκροτήματος Μαγνητικού Τομογράφου, συνολικής αξίας 900.000€ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Διοικητής
Γερόπουλος Αχιλλέας