Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διά της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΑΜΘ ανακοινώνει ότι η ημερομηνία έναρξης για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων σε Άτομα με Αναπηρίες ορίζεται η 15η – 7 – 2019 και η ημερομηνία λήξης η 31η -10-2019.
Η θεώρηση καθώς και η έκδοση θα γίνεται από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ :

1. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου , Δήμητρας 16.
2. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης, Υψηλάντου –
Αλ. Συμεωνίδη.
3. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης, Διοικητήριο.
4. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καβάλας Εθνικής
Αντιστάσεως 20.
5. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Δράμας, Διοικητήριο.

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το
επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.