Σήμερα Δευτέρα και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Έκφραση γνώμης για την «Δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δημοκρίτου 4» (εισηγήτρια Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου Πρόεδρος Δ.Κ.Ξ. )
Έκφραση γνώμης για «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της οδού Πινδάρου για το έργο: αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης σε τμήματα της πόλης» (εισηγήτρια Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου Πρόεδρος Δ.Κ.Ξ. )

Η Πρόεδρος
Δέσποινα Παρτσαλίδου
(Αντιδήμαρχος Ξάνθης)