Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα νεκροταφεία του οικισμού Γενισέας» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

2.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση κουφωμάτων στο Δημοτικό Κατάστημα Αβδήρων (Δημαρχείο)» προϋπολογισμού 74.000,00€ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

3.Έγκριση 2ου και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΣΥΔΙΝΗ, ΣΤΑ ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

4.Έγκριση 1ου και τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων σε δημοτικά κτίρια στον Πολύσιτο» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

5.Έγκριση 7ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2019 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών)

6.Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)

7.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2019» – Φεστιβάλ Δήμου Αβδήρων – Συνδιοργάνωση με την Π.Ε. Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)

8.Έγκριση Ισολογισμού της Απογραφής Έναρξης της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

9.Καταρχήν ανάληψη από τον Δήμο Αβδήρων των υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 16 του Ν.4575/2018 (εισηγητής: Δήμαρχος)

10.Έγκριση παράτασης της διάρκειας της υπ. Αριθμ. 2979/08.03.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ανώνυμης εταιρίας ορκωτών λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. για την εκκαθάριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

11.Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Διομήδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)

12.Έγκριση οικονοµικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετεινού (εισηγητής: Δήμαρχος)

13.Κατάργηση άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)

14.Εξέταση αιτήματος διαγραφής θέσεων στην λαϊκή αγορά Αβδήρων και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)

15.Επικαιροποίηση πίνακα θέσεων της Λαϊκής Αγοράς Γενισέας (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)

16.Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Μάνδρας για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (εισηγήτρια: Ρούφου Παρασκευή, Αντιδήμαρχος)

17.Χορήγηση άδειας κατάληψης και χρήσης ∆ηµοτικού – Κοινόχρηστου χώρου στην Κυριακού Αργυρούλα του Θεόκλητου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: ∆ηµήτριος Μαυροµάτης, Νοµικός Σύµβουλος του Δήμου Αβδήρων)

18.Έγκριση της αριθ. 20/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων χρήσεως 2018» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)

19.Έγκριση της αριθ. 20/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «4η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)

20.Εξέταση αιτήματος των διοργανωτών WAVE RUNNING για συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτής στον 6ο παραθαλάσσιο αγώνα WAVE running (εισηγητής: Δήμαρχος)

21.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στο αγρόκτημα της Δημοτικής Κοινότητας Διομήδειας (εισηγητής: Δήμαρχος)

22.Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στο αγρόκτημα Μαγικού του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Δήμαρχος)

23.Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και Συγκρότηση Επιτροπής Ε.Μ.Κ.Φ. Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος)

24.Αποδοχή υλοποίησης του έργου SDN microSENSE – HORIZON 2020 (εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαυρίδης Νικόλαος