Στις 12-6-2019 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εχίνου, του Δήμου Μύκης
Ξάνθης, η δράση της Α.Α.Δ.Ε. για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση πολιτών για φορολογικά
θέματα.

Η δράση έλαβε χώρα στο Δημοτικό Σχολείο Εχίνου από υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης
με την οργανωτική επίβλεψη της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης.

Οι πολίτες χαιρέτισαν με ικανοποίηση την πρωτοβουλία και εξεδήλωσαν την επιθυμία να επαναληφθεί στο μέλλον.