Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Ξάνθης και μετά από πρωτοβουλία της Διοίκησης, στα πλαίσια της συνεχούς και δια βίου εκπαίδευσης των υπαλλήλων της αλλά και της αμοιβαίας μεταφοράς τεχνογνωσίας από μέρους της , ενημερώνει ότι, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η τριήμερη εκπαίδευση του προσωπικού της (Π.Υ. Ξάνθης, Π.Υ.ΒΙΠΕ Ξάνθης, Π.Κ. Σταυρούπολης), που αφορούσε την παροχή πρώτων βοηθειών από υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Ξάνθης προς τους πάσχοντες συμπολίτες μας όταν αυτό είναι αναγκαίο, και διήρκεσε από 15/5/19 έως και 17/5/19 στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Ξάνθης. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από εθελόντρια της εθελοντικής ομάδας ΟΔΙΑΚ.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση πυρασφάλειας, γνώσης των πυροσβεστικών οχημάτων, και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών στα μέλη της εθελοντικής ομάδας ΟΔΙΑΚ. Η αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας και πρακτικής γνώσης επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την αγαστή συνεργασία του κεντρικού πυλώνα της Πολιτικής Προστασίας που είναι το Πυροσβεστικό Σώμα με την κοινωνία εκφραστής της οποίας στην παρούσα περίπτωση είναι η εθελοντική προσφορά του πολίτη και των μελών της ΟΔΙΑΚ, με οποιαδήποτε τρόπο και μέσο.

Ξάνθη 17 Μαΐου 2019
Ο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Κων/νος Πασχ. Δαδούδης
Πύραρχος