Οι μαθητές σήμερα περισσότερο από άλλες εποχές χρειάζονται ανοιχτούς ορίζοντες, υποστήρηξη και θάρρος.

2 ημέρες προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Θες/νίκη στα εκπ. “ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ”

Γιατί πατρίδα μας η Ελλάδα και μεγάλη μας χώρα η Ευρώπη…

Σκοπός:

* Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η σφυρηλάτηση της εθνικής και ευρωπαϊκής συνείδησης των μαθητών μέσα από συνεργασίες.

* Η επαφή και γνωριμία των νέων με τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προασπίζουν τη δημοκρατία και το μέλλον της.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πέμπτη και Παρασκευή, 17-18 Ιανουαρίου 2019, για μαθητές Λυκείου.

Συμμετέχουν 14 σχολεία, κρατικά και ιδιωτικά της Ελλάδας και της ομογένειας.

Η διαδικασία συνίσταται στη συγκρότηση οκτώ επιτροπών που θα κατανεμηθούν περίπου διακόσιοι μαθητές Λυκείου. Κάθε μία από τις επιτροπές προτείνει ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση και δέχεται τις αντίστοιχες τροπολογίες σε επιμέρους άρθρα του από τις υπόλοιπες επιτροπές.

Στόχος είναι μέσα από έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο να προκύψουν, κατόπιν ψηφοφορίας, οκτώ νομοσχέδια που θα δίνουν λύση σε φλέγοντα ζητήματα.

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατά τη διάρκειά της θα μιλήσουν οι ευρωβουλευτές.

Σταύρος Λίτσας

ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΞΙΟΝ