Τρία νέα τμήματα αποκτά το Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή

Το πρυτανικό συμβούλιο του Δ.Π.Θ. στην αριθ. 7/4-12-2018 συνεδρίασή του, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην “Διαύγεια”, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Σύγκλητο του ΔΠΘ.

 

Την ίδρυση των κάτωθι νέων Τμημάτων:

 

Πολυτεχνική Σχολή – Ξάνθη

 

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών και Φυσικών Πόρων

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Κομοτηνή

 

Τμήμα Εργοθεραπείας

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών – Κομοτηνή

 

Το πρυτανικό συμβούλιο του Δ.Π.Θ. στην αριθ. 7/4-12-2018 συνεδρίασή του, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην “Διαύγεια”, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Σύγκλητο του ΔΠΘ.

 

Την ίδρυση των κάτωθι νέων Τμημάτων:

 

Πολυτεχνική Σχολή – Ξάνθη

 

Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών και Φυσικών Πόρων

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Κομοτηνή

 

Τμήμα Εργοθεραπείας

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών – Κομοτηνή

 

Τμήμα Ψυχολογίας

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Σχολή Επιστημών Υγείας – Αλεξανδρούπολη

 

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Κτηνιατρικής

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας – Ορεστιάδα

 

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Ποτών

Β. Την ίδρυση των κάτωθι Ινστιτούτων:

 

Ινστιτούτο ενεργειακού σχεδιασμού και αειφόρου αξιοποίησης φυσικών πόρων – Ξάνθη

Ινστιτούτο διαχείρισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών πόρων – Ξάνθη.

Ινστιτούτο εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών – Κομοτηνή.

Ινστιτούτο νευροεπιστημών – Αλεξανδρούπολη.

Ινστιτούτο αεροπορικής ιατρικής – Αλεξανδρούπολη.

Ινστιτούτο τεχνολογίας τροφίμων και αγροτικής παραγωγής – Ορεστιάδα.

Δεν είναι γνωστό το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα προχωρήσουν οι διαδικασίες.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button