Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης του έργου «Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

11.30 – 12.00

Προσέλευση

12.00 – 12.15

Χαιρετισμοί

12.15 – 12.30

ΠαρέμβασηΧρ. Μέτιου,Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

11.30 – 12.00

Προσέλευση

12.00 – 12.15

Χαιρετισμοί

12.15 – 12.30

ΠαρέμβασηΧρ. Μέτιου,Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

12.30 – 12.45

Χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»  2014-2020 της πράξης «Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης» αποτελέσματα και προοπτικές,Β. Πιτσινίγκος, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

12.45 – 13.00

Το φυσικό αέριο ως εργαλείο ανάπτυξης της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ν. Κόκκινος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

13.00 – 13.15

Δίκτυα φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  αναπτυξιακή προοπτική και αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας, Στ. Μωσσέ, Διευθύνουσα Σύμβουλος Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε.

13.15 – 13.45

Τεχνική περιγραφή έργου «Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης» στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκης, Στέλεχος Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε.

13.45 – 14.30

Ερωτήσεις – Συζήτηση

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button