Τουριστική προβολή της Περιφέρειας, σύσταση αγροδιατροφικής σύμπραξης, συντήρηση αγωγών άρδευσης στον Βόρειο Έβρο και προμήθεια οργάνων για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πόλεις της Περιφέρειας, ανάμεσα στις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίο

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης η 15η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Από τις δώδεκα συνολικά αποφάσεις που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο ξεχωρίζουν:

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης η 15η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Από τις δώδεκα συνολικά αποφάσεις που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο ξεχωρίζουν:

  1. Η έγκριση της τουριστικής προβολής  της Περιφέρειας ΑΜΘ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και η χρηματοδότησή της με κονδύλια ύψους άνω των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.
  2. Η σύσταση Αγροδιατροφικής Σύμπραξης για την καταγραφή, ομαδοποίηση και προώθηση των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας στην εγχώρια και διεθνή αγορά σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.
  3. Η συντήρηση του διπλού αγωγού στο αντλιοστάσιο Κεφαλής στον ποταμό Άρδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή άρδευση 220.000 στρεμμάτων στην περιοχή του Ωοειδούς στον Βόρειο Έβρο.
  4.  Η εγκατάσταση ειδικών σταθμών για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας.

 

Αναλυτικά οι αποφάσεις της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

 

1. Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

2. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά το  Γ΄ Τρίμηνο 2018. Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων  Εξάρχου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

3. Έγκριση τροποποίησης του Eτήσιου Πρόγραμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2018. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Καλούδης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

4. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξης) Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων», Δράση 6γ.12.3 «Αναβάθμιση / Ενίσχυση Τουριστικού Προϊόντος Περιφέρειας Α.Μ.Θ.», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2767/09-08-2018 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος   Αντωνιάδης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

5. Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2019. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

6. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο : «Συμμετοχή της Περιφέρειας  ΑΜΘ σε εκθέσεις ως συνεκθέτης του ΕΟΤ  έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος  Αντωνιάδης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

7. Έγκριση για την σύσταση «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης» της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κ. Γεώργιος Τσακίρης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

8. Έγκριση υποβολής πρότασης στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για την δράση 6ε14.3.«Προμήθεια οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων». Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

9. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ», προϋπολογισμού 250.000,00€ χρηματοδοτούμενο σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017ΕΠ93100019, της ΣΑΕΠ 931. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

10. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 58/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Tο θέμα που εισηγήθηκε η Εκτελεστική  Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα.  Ζωή  Κοσμίδου, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

 

11. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2019 για τις ανάγκες των υπηρεσιών στις περιοχές Καβάλας , Χρυσούπολης και Θάσου της Π.Ε. Καβάλας. Tο θέμα που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Ζωή Κοσμίδου, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

12. Έγκριση έκδοσης απόφασης σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο με αριθμ.13 «ΚΥΠΡΙΝΟΣ- ΚΟΜΑΡΑ- ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ-ΠΕΤΡΩΤΑ-ΟΡΜΕΝΙΟ» στη γέφυρα Κομάρων για το έργο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Τ.Κ ΚΟΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς, εγκρίθηκε ομόφωνα.

 

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:

http://www.pamth.gov.gr/index.php/2012-10-02-10-53-24/2012-10-02-15-28-54/2012-10-03-05-41-25

 

Από το Γραφείο Ενημέρωσης Περιφερειάρχη

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button